Príprava stavieb

  • tvorba kalkulácií a rozpočtu stavebných prác v programoch ODIS a CENEKON
  • realizácia, kontrola a vyhodnotenie cenových ponúk
  • spracovanie, kontrola a vyhodnotenie harmonogramov
  • zabezpečenie a vyhodnotenie súťaží
  • zabezpečenie stavebných kapacít