Kontakt

Mgr. Jana Kimličková

Blumentálska 8
811 07  Bratislava

Telefón: +421 0905 777 866
www: www.cubiculum.sk
E-mail: cubiculum.info@gmail.com

IČO: 45 587 353
DIČ: 2023059445
Bankové spojenie: 2768670158/0200

Fakturačná adresa:
CUBICULUM, s.r.o.
Blumentálska 8
811 07  Bratislava

Predškolácka rozcvička

 Pre deti vo veku 4-6 rokov

Predškôlkárska rozcvička

 Pre deti vo veku 2-3 roky.